پخش زنده

در صورت عدم نمایش در تنظیمات مرورگر خود از بخش تنظیمات پیشرفته گزینه flash را مجاز به اجرا نمایید.

chrome settings -> show addvance settings -> privacy -> conntent settings -> flash -> allow site -> (افزودن لینک سایت)