نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: روژان
نام خانوادگی: ولیدی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دعانام: پرنیا
نام خانوادگی: میرزابیگی
سن: 8
موضوع نقاشی: دعا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: دامون
نام خانوادگی: داداشی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
اتاق خوابنام: محمد
نام خانوادگی: مهرپویا
سن: 5
موضوع نقاشی: اتاق خواب
نمره شما
(1 رای)
بچه هانام: پارسا
نام خانوادگی: عرب
سن: 5
موضوع نقاشی: بچه ها
نمره شما
(0 رای)
ماشين پليسي كه مي خواهد سبقت بگيرد و سرعتش زياد است.نام: پارسا
نام خانوادگی: محمدي
سن: 5
موضوع نقاشی: ماشين پليسي كه مي خواهد سبقت بگيرد و سرعتش زياد است.
نمره شما
(0 رای)
علائم رانندگینام: ماهان
نام خانوادگی: مجیدناتری
سن: 5
موضوع نقاشی: علائم رانندگی
نمره شما
(6 رای)
رنگهای اصلینام: نیکا
نام خانوادگی: نظری
سن: 5
موضوع نقاشی: رنگهای اصلی
نمره شما
(0 رای)
خانه قشنگ وزندگی زیبانام: امیرحسین
نام خانوادگی: شهبازی
سن: 7
موضوع نقاشی: خانه قشنگ وزندگی زیبا
نمره شما
(5 رای)
دريانام: مليكا
نام خانوادگی: نجمي
سن: 8
موضوع نقاشی: دريا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: حبیبی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
الودگي هوانام: يسنا
نام خانوادگی: كريم وند
سن: 6
موضوع نقاشی: الودگي هوا
نمره شما
(0 رای)
کشاورزی ،وزحمت کشاورزینام: سیده الهه
نام خانوادگی: نبوی
سن: 8
موضوع نقاشی: کشاورزی ،وزحمت کشاورزی
نمره شما
(1 رای)
عيد غديرنام: ناهيد
نام خانوادگی: زرنگ
سن: 7
موضوع نقاشی: عيد غدير
نمره شما
(0 رای)
کودک زیبانام: زینب
نام خانوادگی: طاهری کیا
سن: 5
موضوع نقاشی: کودک زیبا
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: مریم
نام خانوادگی: روستایی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: اصولی صفار
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
خانهنام: مهدی
نام خانوادگی: گل ابش احمد
سن: 12
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: متینا
نام خانوادگی: جلفایی
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
دختر چادرینام: هلیا
نام خانوادگی: حقدادی
سن: 5
موضوع نقاشی: دختر چادری