جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:22
5 08:06:40 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:24
6 08:07:04 مامان گلی - قسمت 1 00:03:14
7 08:10:18 وله خمیری 00:00:32
8 08:10:50 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 00:00:56
9 08:11:46 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:12:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
11 08:12:47 مکس 00:00:39
12 08:13:26 آگهی بازرگانی 00:00:31
13 08:13:57 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:03
14 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 38 00:08:28
15 08:23:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:23:44 مول 00:04:38
17 08:28:22 وله خمیری 00:00:45
18 08:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
19 08:30:00 توپولوها - قسمت 49 00:20:10
20 08:50:10 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
21 08:51:18 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:51:53 ماموک 00:03:00
23 08:54:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
24 08:55:15 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
25 08:58:49 وله خمیری 00:00:40
26 08:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
27 09:00:00 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 20 00:08:52
28 09:08:52 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:09:12 پینگو 00:05:22
30 09:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
31 09:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 24 00:10:12
32 09:25:12 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:25:57 من یک حیوان هستم 00:01:57
34 09:27:54 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
35 09:29:31 وله خمیری 00:00:29
36 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 10 00:10:44
37 09:40:44 آنونس مجموعه پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 00:01:00
38 09:41:44 کلیپ سلام 00:01:21
39 09:43:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
40 09:43:27 دوست من گوش‌دراز - قسمت 34 00:11:40
41 09:55:07 مامان گلی - قسمت 2 00:04:23
42 09:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:31
43 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 54 00:25:32
44 10:25:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
45 10:26:26 مکس 00:00:39
46 10:27:05 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:27:40 جعبه حیوانات 00:01:51
48 10:29:31 وله خمیری 00:00:29
49 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 98 00:05:53
50 10:35:53 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
51 10:36:41 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
52 10:37:34 مامان گلی - قسمت 3 00:04:01
53 10:41:35 وله خمیری 00:00:39
54 10:42:14 یاپ یاپس 00:01:59
55 10:44:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:47
56 10:45:00 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 24 00:09:30
57 10:54:30 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
58 10:55:30 وله خمیری 00:00:38
59 10:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:52
60 11:00:00 جوجه جوجه طلایی - قسمت 67 00:12:55
61 11:12:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
62 11:13:11 مکس 00:00:42
63 11:13:53 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
64 11:15:01 سارا و اردک - قسمت 22 00:13:48
65 11:28:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
66 11:29:12 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
67 11:30:00 نقاشی‌نقاشی 00:13:03
68 11:43:03 آرم استیشن روز 00:00:20
69 11:43:23 یوکی 00:09:20
70 11:52:43 وله رگلاژ 00:01:13
71 11:53:56 کلیپ ریحانه 00:03:30
72 11:57:26 حدیث 00:00:17
73 11:57:43 تلاوت قرآن 00:03:17
74 12:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
75 12:05:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 12:05:17 آگهی بازرگانی 00:01:40
77 12:06:57 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:47
78 12:07:44 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
79 12:12:00 وله خمیری 00:00:34
80 12:12:34 من یک حیوان هستم 00:01:51
81 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
82 12:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 23 00:10:03
83 12:25:03 مامان گلی - قسمت 4 00:04:19
84 12:29:22 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:30:07 فرودگاه شهر شادی - قسمت 9 00:11:17
86 12:41:24 کلیپ دو دوست 00:02:35
87 12:43:59 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:47
88 12:44:46 وله خمیری 00:00:30
89 12:45:16 دوست من گوش‌دراز - قسمت 33 00:11:31
90 12:56:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:56:56 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
92 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 53 00:24:51
93 13:24:51 وله خمیری 00:00:38
94 13:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:51
95 13:30:20 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 97 00:05:53
96 13:36:13 وله خمیری 00:00:30
97 13:36:43 مامان گلی - قسمت 5 00:04:19
98 13:41:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:47
99 13:41:49 جوجه جوجه طلایی - قسمت 66 00:13:19
100 13:55:08 مامان گلی - قسمت 6 00:03:31
101 13:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:21
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 00:00:01
104 14:00:51 00:00:01
105 14:00:52 00:00:01
106 14:00:53 00:00:01
107 14:00:54 بچه‌های کوه آلپ - قسمت 12 00:24:11
108 14:25:05 آرم استیشن جوجه های آبی 23:53:53
109 14:18:58 لذت دانایی 00:02:48
110 14:21:46 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
111 14:22:46 رود رانر 00:05:26
112 14:28:12 آرم استیشن ماشین و توپ 00:01:49
113 14:30:01 کارآگاه فینیک - قسمت 11 00:12:01
114 14:42:02 کلیپ پدرها خیلی عزیزند 00:02:43
115 14:44:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
116 14:45:02 تام و جری - قسمت 11 00:06:21
117 14:51:23 آنونس بچه‌های آلپ 00:01:58
118 14:53:21 اعلام برنامه 00:00:55
119 14:54:16 بره ناقلا 00:05:46
120 15:00:02 کشتی آسمانی - قسمت 9 00:11:20
121 15:11:22 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
122 15:12:52 حکمت پنهان 00:14:48
123 15:27:40 گروه تحقیق 23:52:49
124 15:20:29 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
125 15:21:29 برنارد 00:02:53
126 15:24:22 کلیپ یه دوستی دارم 00:04:43
127 15:29:05 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
128 15:30:00 آگهی بازرگانی 00:01:48
129 15:31:48 مهارت‌های زندگی 00:09:27
130 15:41:15 تیزر تنبلی چشم 00:02:50
131 15:44:05 آنونس مجموعه کارآگاه فینیک 00:01:00
132 15:45:05 همسایه ها 00:11:42
133 15:56:47 اعلام برنامه 00:01:10
134 15:57:57 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
135 15:58:14 آگهی بازرگانی 00:01:48
136 16:00:02 مل‌مل - قسمت 50 00:54:59
137 16:55:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:03:52
138 16:58:53 آگهی بازرگانی 00:02:44
139 17:01:37 خرس‌های محافظ جنگل 00:13:01
140 17:14:38 وله رگلاژ 23:48:47
141 17:03:25 کلیپ نماز 00:03:31
142 17:06:56 تلاوت قرآن 00:04:04
143 17:11:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
144 17:15:28 کلیپ شب 00:14:37
145 17:30:05 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 17:30:22 فرودگاه خرگوش‌ها 00:20:34
147 17:50:56 اعلام برنامه 00:01:59
148 17:52:55 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
149 17:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:04
150 17:59:39 اژدهاسواران - قسمت 17 00:21:34
151 18:21:13 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:58
152 18:22:11 برنارد 00:03:00
153 18:25:11 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
154 18:25:23 آنونس مجموعه در قلب کبودان 00:01:00
155 18:26:23 لئون 00:03:37
156 18:30:00 مجموعه علوم نارنجی - قسمت 9 00:08:15
157 18:38:15 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:18:19
158 18:56:34 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
159 18:58:00 توربو و دوستان 00:11:00
160 19:09:00 آگهی بازرگانی 00:01:45
161 19:10:45 بچه های آلپ - قسمت 18 00:13:25
162 19:24:10 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
163 19:25:07 اعلام برنامه 00:00:55
164 19:26:02 لذت دانایی 00:03:15
165 19:29:17 پیام سلامت 00:00:44
166 19:30:01 کارآگاه فینیک - قسمت 9 00:11:23
167 19:41:24 تیزر جام نهالی 00:01:11
168 19:42:35 بره قهرمان 00:01:02
169 19:43:37 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
170 19:44:04 ترافیک 00:02:02
171 19:46:06 تام و جری - قسمت 10 00:06:00
172 19:52:06 اعلام برنامه 00:00:50
173 19:52:56 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:11
174 19:56:07 آگهی بازرگانی 00:00:51
175 19:56:58 کشتی آسمانی - قسمت 8 00:13:12
176 20:10:10 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
177 20:10:32 حکمت پنهان - قسمت 8 00:12:30
178 20:23:02 تیزر تنبلی چشم 23:53:10
179 20:16:12 رود رانر 00:12:22
180 20:28:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:01:28
181 20:30:02 مهارت‌های زندگی 00:14:07
182 20:44:09 آنونس سینمایی قصه دوچرخه من و بابام 23:58:55
183 20:43:04 کدو بدو 00:01:38
184 20:44:42 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
185 20:45:04 همسایه ها 00:11:33
186 20:56:37 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:42
187 20:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:41
188 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 45 00:11:17
189 21:11:17 آنونس سینمایی خرس مهتاب 00:02:23
190 21:13:40 دزد ناشی 00:01:08
191 21:14:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:11:56
192 21:26:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
193 21:27:20 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:31
194 21:29:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
195 21:30:01 کارآگاه نجار - قسمت 11 00:22:45
196 21:52:46 تیزر اولین درآمد 00:01:36
197 21:54:22 روسای کوچک 00:05:02
198 21:59:24 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 21:59:41 شب بخیر بچه‌ها 00:00:19


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها