جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:24
5 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:32 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:17 اوم نوم 00:01:08
8 08:08:25 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:46
9 08:09:11 وله خمیری 00:00:44
10 08:09:55 تو تی تو 00:02:16
11 08:12:11 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 00:00:45
12 08:12:56 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
13 08:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
14 08:15:00 جوجه های کاغذی - قسمت 23 00:06:30
15 08:21:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:21:39 پینگو 00:05:48
17 08:27:27 کلیپ دو دوست 00:02:35
18 08:30:02 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 17 00:12:27
19 08:42:29 آنونس مجموعه تپلی‌های پردردسر 00:01:03
20 08:43:32 نقاشی کنیم 00:00:50
21 08:44:22 وله خمیری 00:00:38
22 08:45:00 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 30 00:06:21
23 08:51:21 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:51:56 وله خمیری 00:00:35
25 08:52:31 یاپ یاپس 00:01:56
26 08:54:27 تیزر مهد پویا 00:00:34
27 08:55:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
28 08:55:24 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
29 08:58:32 آگهی بازرگانی 00:01:28
30 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 33 00:10:49
31 09:10:49 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
32 09:14:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:14:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
34 09:15:01 پر، آبی، قصه - قسمت 7 00:08:30
35 09:23:31 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:00
36 09:24:31 دیپ‌داپ 00:02:53
37 09:27:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
38 09:27:40 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:28:25 نقاشی کنیم 00:01:00
40 09:29:25 وله خمیری 00:00:35
41 09:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 9 00:06:29
42 09:36:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
43 09:36:55 جیمبو و هواپیمای جت - قسمت 9 00:04:48
44 09:41:43 کلیپ قالیبافی 00:03:20
45 09:45:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:45:12 نیکا و داداشی - قسمت 5 00:10:17
47 09:55:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 09:55:45 وله خمیری 00:00:35
49 09:56:20 دیپ‌داپ 00:02:56
50 09:59:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
51 09:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:35
52 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 34 00:20:53
53 10:20:53 آنونس مجموعه جوجه‌های کاغذی 00:01:03
54 10:21:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 10:22:22 کلیپ میوه فروش 00:03:38
56 10:26:00 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:26:35 آنونس مجموعه تپلی‌های پردردسر 00:01:03
58 10:27:38 تو تی تو 00:02:02
59 10:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
60 10:30:00 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 34 00:11:00
61 10:41:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
62 10:41:23 اوم نوم 00:01:09
63 10:42:32 وله خمیری 00:00:45
64 10:43:17 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:46
65 10:44:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 10:44:19 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
67 10:45:14 ماهی فضایی - قسمت 48 00:10:10
68 10:55:24 اعلام برنامه 00:00:45
69 10:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:51
70 11:00:00 شهر قصه 00:09:00
71 11:09:00 وله خمیری 00:00:38
72 11:09:38 یاپ یاپس 00:02:10
73 11:11:48 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 00:01:35
74 11:13:23 کلیپ سلام 00:01:21
75 11:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
76 11:15:00 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 18 00:12:15
77 11:27:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
78 11:27:24 وله خمیری 00:00:39
79 11:28:03 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 00:01:35
80 11:29:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
81 11:30:00 جوجه های کاغذی - قسمت 24 00:08:20
82 11:38:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
83 11:38:46 مول 00:05:05
84 11:43:51 تیزر مهد پویا 00:00:34
85 11:44:25 وله خمیری 00:00:35
86 11:45:00 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 31 00:06:23
87 11:51:23 وله خمیری 00:00:29
88 11:51:52 جعبه حیوانات 00:01:49
89 11:53:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 11:53:50 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
91 11:57:05 آنونس مجموعه جوجه‌های کاغذی 00:01:03
92 11:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:52
93 12:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 34 00:11:15
94 12:11:15 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:00
95 12:12:15 کلیپ کتاب 00:01:57
96 12:14:12 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
97 12:15:00 نیکا و داداشی - قسمت 6 00:10:06
98 12:25:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
99 12:25:22 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
100 12:26:18 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
101 12:29:22 وله خمیری 00:00:38
102 12:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 10 00:06:53
103 12:36:53 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
104 12:37:17 جیمبو و هواپیمای جت - قسمت 10 00:04:49
105 12:42:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 12:42:15 من یک حیوان هستم 00:01:45
107 12:44:00 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:00
108 12:45:00 پر، آبی، قصه - قسمت 8 00:08:24
109 12:53:24 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
110 12:54:17 تو تی تو 00:02:18
111 12:56:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
112 12:56:58 وله رگلاژ 00:01:26
113 12:58:24 کلیپ جانماز 00:02:16
114 13:00:40 حدیث 00:00:24
115 13:01:04 تلاوت قرآن 00:05:56
116 13:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
117 13:11:08 کلیپ حضرت محمد 00:02:49
118 13:13:57 وله خمیری 00:00:29
119 13:14:26 تیزر مهد پویا-3 00:00:34
120 13:15:00 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 33 00:11:00
121 13:26:00 آگهی بازرگانی 00:04:24
122 13:30:24 مهد‌پویا - قسمت 33 00:23:03
123 13:53:27 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:00
124 13:54:27 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
125 13:55:15 من یک حیوان هستم 00:01:56
126 13:57:11 وله خمیری 00:00:34
127 13:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:15
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:54
129 14:00:54 سینمایی میمون‌های فضایی-1 01:06:18
130 15:07:12 آنونس سینمایی ماهرخ 00:01:00
131 15:08:12 برنارد 00:03:03
132 15:11:15 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
133 15:11:32 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
134 15:12:27 آگهی بازرگانی 00:02:33
135 15:15:00 پت پستچی - قسمت 6 00:14:47
136 15:29:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
137 15:29:59 ماجراهای دانی و من - قسمت 9 00:28:24
138 15:58:23 آگهی بازرگانی 00:02:00
139 16:00:23 101 راه برای ذله کردن پدر و مادر 00:38:59
140 16:39:22 آنونس تکرار سینمایی کاراگاه گجت 00:01:01
141 16:40:23 کلیپ مسجد 00:03:09
142 16:43:32 تیزر شادیانه_15 00:01:28
143 16:45:00 شکرستان 00:14:11
144 16:59:11 آگهی بازرگانی 00:01:39
145 17:00:50 آبشار سرنوشت - قسمت 33 00:23:59
146 17:24:49 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
147 17:25:16 صدای مخاطبان-320 00:02:00
148 17:27:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
149 17:27:33 ورجه وورجه - قسمت 8 00:13:50
150 17:41:23 تیزر شادیانه_15 00:01:28
151 17:42:51 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 32 00:13:57
152 17:56:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
153 17:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:01
154 18:00:01 گروه نجات رباتیک - قسمت 9 00:20:54
155 18:20:55 تیزر شادیانه_10 00:02:23
156 18:23:18 آنونس سینمایی ماهرخ 00:01:00
157 18:24:18 کدو بدو 00:01:27
158 18:25:45 وله خوشمزه-168 00:03:53
159 18:29:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
160 18:30:00 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 24 00:27:35
161 18:57:35 اعلام برنامه 00:00:55
162 18:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
163 19:00:00 گوزن سفید - قسمت 20 00:24:00
164 19:24:00 اعلام برنامه 00:00:50
165 19:24:50 آنونس تکرار سینمایی کاراگاه گجت 00:01:01
166 19:25:51 کلیپ صرفه‌جویی 00:03:21
167 19:29:12 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
168 19:29:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 19:29:59 تاریخ از این‌ور - قسمت 17 00:22:18
170 19:52:17 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 19:52:34 وله رگلاژ 00:01:08
172 19:53:42 حدیث 00:00:49
173 19:54:31 تلاوت قرآن 00:06:29
174 20:01:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
175 20:05:28 کلیپ نماز 00:03:31
176 20:08:59 تیزر مسابقه تلفنی جام نهالی 00:01:19
177 20:10:18 آگهی بازرگانی 00:01:14
178 20:11:32 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
179 20:14:02 آنونس سینمایی ماهرخ 00:01:00
180 20:15:02 مهارت‌های زندگی 00:11:36
181 20:26:38 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت فصل 2 00:01:00
182 20:27:38 گنجینه 00:01:08
183 20:28:46 ماجراهای دانی و من - قسمت 8 00:27:29
184 20:56:15 وله خوشمزه-173 00:04:14
185 21:00:29 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
186 21:00:56 آبشار سرنوشت - قسمت 32 00:22:56
187 21:23:52 آنونس سینمایی ماهرخ 00:01:00
188 21:24:52 کلیپ وقتی تابستون می رسه 00:03:20
189 21:28:12 تیزر شادیانه_15 00:01:28
190 21:29:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
191 21:30:02 ورجه وورجه - قسمت 7 00:13:09
192 21:43:11 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
193 21:43:28 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 31 00:12:42
194 21:56:10 تیزر شادیانه_12 00:02:54
195 21:59:04 پیام سلامت 00:00:46
196 21:59:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
197 22:00:00 سینمایی کارآگاه گجت 00:58:42
198 22:58:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 22:58:59 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت فصل 2 00:01:00
200 22:59:59 پلنگ صورتی 00:06:10
201 23:06:09 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
202 23:06:39 اسکار 00:06:20
203 23:12:59 پیام سلامت 00:00:44
204 23:13:43 تیزر مسابقه تلفنی جام نهالی 00:01:19
205 23:15:02 شکرستان - قسمت 17 00:14:33
206 23:29:35 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
207 23:30:02 گروه نجات رباتیک - قسمت 7 00:21:52
208 23:51:54 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
209 23:52:24 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
210 23:53:02 رود رانر 00:06:22
211 23:59:24 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
212 23:59:41 شب بخیر بچه‌ها 00:00:19


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها