جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:43
5 08:06:55 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:15 مامان گلی - قسمت 1 00:03:36
7 08:10:51 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:36 یاپ یاپس 00:02:00
9 08:13:36 وله خمیری 00:00:39
10 08:14:15 آگهی بازرگانی 00:00:45
11 08:15:00 قند و شکر - قسمت 6 00:07:46
12 08:22:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:23:12 پینگو 00:06:10
14 08:29:22 وله خمیری 00:00:38
15 08:30:00 ماجراهای الیوت - قسمت 16 00:16:40
16 08:46:40 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:54
17 08:47:34 مول 00:05:08
18 08:52:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:52:51 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:53:26 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
21 08:56:30 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
22 08:58:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
23 08:58:23 آنونس مجموعه ماجراهای الیوت 00:01:00
24 08:59:23 آگهی بازرگانی 00:00:37
25 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 94 00:10:44
26 09:10:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
27 09:11:06 کلیپ توپ 00:02:24
28 09:13:30 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
29 09:14:26 وله خمیری 00:00:34
30 09:15:00 تامی تراکتور - قسمت 11 00:10:02
31 09:25:02 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:25:47 ماموک 00:03:12
33 09:28:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
34 09:29:22 وله خمیری 00:00:38
35 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:09:45
36 09:39:45 مامان گلی - قسمت 2 00:03:54
37 09:43:39 مولی و مولا - قسمت 16 00:09:36
38 09:53:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
39 09:53:31 دیپ‌داپ 00:02:51
40 09:56:22 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
41 09:57:59 آگهی بازرگانی 00:02:01
42 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 1 00:20:37
43 10:20:37 اعلام برنامه 00:00:35
44 10:21:12 ماموک 00:03:00
45 10:24:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
46 10:24:28 آنونس مجموعه تامی تراکتور 00:00:45
47 10:25:13 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
48 10:28:21 وله خمیری 00:00:44
49 10:29:05 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
50 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 41 00:06:09
51 10:36:10 مامان گلی - قسمت 3 00:04:04
52 10:40:14 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:54
53 10:41:08 وله خمیری 00:00:40
54 10:41:48 گاراژ بزرگ - قسمت 9 00:14:03
55 10:55:51 اعلام برنامه 00:00:45
56 10:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:24
57 11:00:00 جوجه جوجه طلایی - قسمت 10 00:11:49
58 11:11:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
59 11:12:05 مامان گلی - قسمت 4 00:02:56
60 11:15:01 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 16 00:10:47
61 11:25:48 کلیپ نقاشی 00:02:17
62 11:28:05 آنونس مجموعه گاراژ بزرگ 00:01:39
63 11:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 5 00:13:49
65 11:43:49 وله رگلاژ 00:00:29
66 11:44:18 تلاوت قرآن 00:04:42
67 11:49:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
68 11:53:08 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
69 11:55:57 آنونس مجموعه تامی تراکتور 00:00:45
70 11:56:42 وله خمیری 00:00:35
71 11:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:43
72 12:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 97 00:10:48
73 12:10:48 وله خمیری 00:00:29
74 12:11:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
75 12:12:10 تو تی تو 00:02:15
76 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
77 12:15:00 تامی تراکتور - قسمت 11 00:10:46
78 12:25:46 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:26:31 مامان گلی - قسمت 5 00:03:48
80 12:30:19 وله خمیری 00:00:30
81 12:30:49 خدا چه آفریده؟ - قسمت 26 00:09:36
82 12:40:25 اوم نوم 00:01:05
83 12:41:30 کلیپ میوه فروش 00:03:38
84 12:45:08 مولی و مولا - قسمت 21 00:09:22
85 12:54:30 آرم استیشن روز 00:00:20
86 12:54:50 مول 00:04:38
87 12:59:28 وله خمیری 00:00:32
88 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 1 00:23:50
89 13:23:50 آنونس مجموعه ماجراهای الیوت 00:01:00
90 13:24:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
91 13:25:16 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
92 13:26:04 آگهی بازرگانی 00:03:57
93 13:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 47 00:06:09
94 13:36:10 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
95 13:37:47 مول 00:05:08
96 13:42:55 آنونس مجموعه قند و شکر 00:01:28
97 13:44:23 وله خمیری 00:00:42
98 13:45:05 جوجه جوجه طلایی - قسمت 9 00:07:46
99 13:52:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 13:53:00 مکس 00:00:39
101 13:53:39 مامان گلی - قسمت 7 00:02:51
102 13:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:30
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
104 14:00:50 00:00:01
105 14:00:51 00:00:01
106 14:00:52 00:00:01
107 14:00:53 00:00:01
108 14:00:54 هایـدی - قسمت 16 00:22:08
109 14:23:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 23:57:51
110 14:20:53 رود رانر 00:05:45
111 14:26:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
112 14:26:55 پارک شادی - قسمت 7 00:28:11
113 14:55:06 اعلام برنامه 00:01:16
114 14:56:22 آگهی بازرگانی 00:03:22
115 14:59:44 قهرمانان مدرسه - قسمت 24 00:18:32
116 15:18:16 تیزر شادیانه-18 00:00:23
117 15:18:39 بره ناقلا 00:05:52
118 15:24:31 تیزر ترک 00:03:39
119 15:28:10 سبک زندگی 00:01:40
120 15:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
121 15:30:00 مهارت‌های زندگی 00:11:43
122 15:41:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:02:35
123 15:44:18 پیام سلامت 00:00:50
124 15:45:08 همسایه ها 00:12:12
125 15:57:20 وله راه ارتباطی نهال 23:48:05
126 15:45:25 گروه تحقیق 00:10:40
127 15:56:05 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
128 15:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:06
129 15:59:21 مل‌مل - قسمت 22 00:55:53
130 16:55:14 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
131 16:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:33
132 16:59:42 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 5 00:15:15
133 17:14:57 ویکی و مردان پر زور 00:11:32
134 17:26:29 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 23:56:32
135 17:23:01 لذت دانایی 00:04:57
136 17:27:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:01:46
137 17:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 17:30:01 ورجه وورجه - قسمت 53 00:08:37
139 17:38:38 وله رگلاژ 00:08:22
140 17:47:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:29
141 17:51:29 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:09
142 17:51:38 آگهی بازرگانی 00:04:29
143 17:56:07 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 14 00:24:39
144 18:20:46 تیزر ترک 00:03:59
145 18:24:45 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
146 18:24:55 لذت دانایی 00:03:35
147 18:28:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
148 18:30:00 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 76 00:25:00
149 18:55:00 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
150 18:55:38 سبک زندگی 00:01:48
151 18:57:26 تیزر بیب 00:02:35
152 19:00:01 آگهی بازرگانی 00:01:36
153 19:01:37 هایـدی - قسمت 19 00:19:28
154 19:21:05 تیزر شادیانه-18 00:03:08
155 19:24:13 بره ناقلا 00:04:32
156 19:28:45 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
157 19:29:12 اعلام برنامه 00:00:55
158 19:30:07 پارک شادی 00:29:26
159 19:59:33 اعلام برنامه 23:57:55
160 19:57:28 صدای مخاطبان-258 00:02:00
161 19:59:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
162 20:00:04 آگهی بازرگانی 00:01:11
163 20:01:15 قهرمانان مدرسه - قسمت 23 00:15:01
164 20:16:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 23:59:57
165 20:16:13 گروه تحقیق 00:05:11
166 20:21:24 تیزر جام نهالی 00:01:34
167 20:22:58 لذت دانایی 00:05:41
168 20:28:39 آنونس مجموعه هایـدی 00:01:30
169 20:30:09 مهارت‌های زندگی 00:17:55
170 20:48:04 رود رانر 00:05:54
171 20:53:58 همسایه ها 00:12:02
172 21:06:00 آرم استیشن درختچه دایره 23:48:20
173 20:54:20 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 00:01:37
174 20:55:57 برنارد 00:03:51
175 20:59:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
176 21:00:00 آگهی بازرگانی 00:01:17
177 21:01:17 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 4 00:11:26
178 21:12:43 تیزر شادیانه_15 00:01:28
179 21:14:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
180 21:14:47 ویکی و مردان پر زور - قسمت 4 00:11:55
181 21:26:42 آنونس مجموعه ویکی و مردان پرزور 23:56:40
182 21:23:22 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
183 21:25:59 تیزر ترک 00:03:39
184 21:29:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
185 21:30:00 ورجه وورجه - قسمت 46 00:10:27
186 21:40:27 تیزر جام نهالی 00:01:34
187 21:42:01 ترافیک 00:02:15
188 21:44:16 آرم استیشن جوجه های آبی 00:12:30
189 21:56:46 لئون 00:02:39
190 21:59:25 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
191 21:59:42 شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها