جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:22
5 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:02 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:57
7 08:07:59 اوم نوم 00:01:11
8 08:09:10 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:09:55 تیزر مجموعه تو‌یرلی‌ووها 00:01:13
10 08:11:08 کلیپ آفریدگار 00:03:08
11 08:14:16 وله خمیری 00:00:44
12 08:15:00 بره کوچولو - قسمت 11 00:09:44
13 08:24:44 وله تبریک خروس3 00:00:30
14 08:25:14 کلیپ عید نوروز 00:04:32
15 08:29:46 وله خمیری 00:00:29
16 08:30:15 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 11 00:11:37
17 08:41:52 وله تبریک خروس-3 00:00:30
18 08:42:22 داربی و تیگر و پو - قسمت 24 00:12:13
19 08:54:35 حفظ قرآن - قسمت 6 00:04:30
20 08:59:05 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:57
21 09:00:02 نقاشی - خردسال - قسمت 43 00:12:49
22 09:12:51 تیزر مجموعه کیت‌وکیت 00:00:40
23 09:13:31 وله تبریک خروس-6 00:00:43
24 09:14:14 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
25 09:15:02 پولو - قسمت 12 00:11:05
26 09:26:07 اعلام برنامه 00:00:45
27 09:26:52 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
28 09:29:34 وله تبریک عید_8 00:00:32
29 09:30:06 خدا چه آفریده؟ 00:06:07
30 09:36:13 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
31 09:39:10 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 9 00:06:00
32 09:45:10 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
33 09:45:30 دوست من گوش‌دراز - قسمت 28 00:11:41
34 09:57:11 وله خمیری 00:00:33
35 09:57:44 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
36 10:00:26 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 12 00:11:54
37 10:12:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 10:12:29 تیزر شادیانه 00:00:31
39 10:13:00 کلیپ ماهی 00:02:20
40 10:15:20 قصه‌های عمو رولی - قسمت 43 00:12:21
41 10:27:41 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
42 10:28:01 اعلام برنامه 00:00:35
43 10:28:36 اوم نوم 00:00:55
44 10:29:31 وله تبریک عید_8 00:00:32
45 10:30:03 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 45 00:07:05
46 10:37:08 حفظ قرآن 00:04:30
47 10:41:38 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
48 10:44:20 وله خمیری 00:00:40
49 10:45:00 پیم و پم - قسمت 21 00:11:05
50 10:56:05 اعلام برنامه 00:00:45
51 10:56:50 کلیپ آفریدگار 00:03:08
52 10:59:58 شهر قصه - قسمت 87 00:08:01
53 11:07:59 تیزر مجموعه کیت‌وکیت 00:00:40
54 11:08:39 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:57
55 11:09:36 وله تبریک خروس-1 00:00:38
56 11:10:14 کلیپ اعداد 00:02:01
57 11:12:15 جعبه حیوانات 00:02:07
58 11:14:22 وله خمیری 00:00:38
59 11:15:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 25 00:11:34
60 11:26:34 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
61 11:29:31 وله تبریک خروس-3 00:00:30
62 11:30:01 نقاشی - خردسال - قسمت 44 00:13:13
63 11:43:14 وله تبریک عید_13 00:00:45
64 11:43:59 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 12 00:12:15
65 11:56:14 آگهی بازرگانی 00:04:13
66 12:00:27 بره کوچولو - قسمت 12 00:09:51
67 12:10:18 وله تبریک خروس-1 00:00:38
68 12:10:56 کلیپ نوروز 00:04:11
69 12:15:07 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 4 00:10:33
70 12:25:40 وله تبریک عید_13 00:00:45
71 12:26:25 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
72 12:29:07 وله عید نوروز 00:00:53
73 12:30:00 مهد‌پویا - قسمت 12 00:24:09
74 12:54:09 تیزر مجموعه کیت‌وکیت 00:00:40
75 12:54:49 کلیپ آفریدگار 00:03:08
76 12:57:57 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
77 12:58:57 آگهی بازرگانی 00:04:13
78 13:03:10 وله رگلاژ 00:01:15
79 13:04:25 کلیپ چادر نماز 00:01:24
80 13:05:49 تلاوت قرآن 00:04:11
81 13:10:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
82 13:14:05 کلیپ صدای اذان 00:02:44
83 13:16:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 13:16:58 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 44 00:08:32
85 13:25:30 وله خمیری 00:00:39
86 13:26:09 کلیپ نوروز 00:04:11
87 13:30:20 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 11 00:10:50
88 13:41:10 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
89 13:44:25 وله عید نوروز 00:00:53
90 13:45:18 پیم و پم - قسمت 20 00:10:49
91 13:56:07 وله تبریک عید_2 00:00:35
92 13:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:18
93 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
94 14:00:50 آبشار سرنوشت - قسمت 11 00:23:57
95 14:24:47 وله تبریک عید_21 00:00:46
96 14:25:33 تیزر شادیانه_5 00:02:01
97 14:27:34 تیزر سینمایی آلبرت دوست نامرئی من 00:01:00
98 14:28:34 رالف 00:01:16
99 14:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
100 14:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 7 00:22:48
101 14:52:48 کلیپ عیدانه 00:03:53
102 14:56:41 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
103 14:57:36 وله تبریک عید_112 00:00:56
104 14:58:32 آگهی بازرگانی 00:01:32
105 15:00:04 کنام‌ اژدها - قسمت 9 00:22:12
106 15:22:16 تیزر مجموعه آبشار سرنوشت 00:01:14
107 15:23:30 رود رانر 00:06:36
108 15:30:06 وله خروس نووزی 00:00:37
109 15:30:43 عناصر - قسمت 11 00:12:54
110 15:43:37 تیزر شادیانه_7 00:02:01
111 15:45:38 پلنگ صورتی - قسمت 92 00:05:52
112 15:51:30 وله تبریک خروس-3 00:00:30
113 15:52:00 اسکار - قسمت 41 00:06:52
114 15:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:16
115 16:00:08 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 36 00:25:34
116 16:25:42 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
117 16:25:52 کلیپ قصه عمو نوروز 00:03:16
118 16:29:08 تیزر سینمایی رالف خرابکار 00:01:00
119 16:30:08 جزیره دانش - قسمت 10 00:21:19
120 16:51:27 تیزر سینمایی‌های انیمیشن ایام نوروز 00:03:25
121 16:54:52 لئون 00:02:57
122 16:57:49 آگهی بازرگانی 00:01:34
123 16:59:23 وله خروس نووزی 00:00:37
124 17:00:00 مل‌مل - قسمت 12 00:58:17
125 17:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:43
126 18:00:00 آبشار سرنوشت - قسمت 12 00:24:11
127 18:24:11 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
128 18:24:23 وله خوش مزه-52 00:03:36
129 18:27:59 تیزر سینمایی آلبرت دوست نامرئی من 00:01:00
130 18:28:59 وله تبریک عید_18 00:01:06
131 18:30:05 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:28:21
132 18:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:34
133 19:00:00 کنام‌ اژدها - قسمت 10 00:22:24
134 19:22:24 تیزر شادیانه_11 00:01:37
135 19:24:01 وله تبریک عید_31 00:01:01
136 19:25:02 صدای مخاطبان-98 00:02:00
137 19:27:02 تیزر سینمایی های رئال ایام نوروز 00:03:08
138 19:30:10 تیزر شادیانه_8 00:02:13
139 19:32:23 وله تبریک عید_16 00:01:03
140 19:33:26 وله رگلاژ 00:01:03
141 19:34:29 حدیث 00:00:16
142 19:34:45 تلاوت قرآن 00:03:15
143 19:38:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
144 19:42:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
145 19:42:27 عناصر - قسمت 12 00:12:54
146 19:55:21 آگهی بازرگانی 00:01:10
147 19:56:31 بره قهرمان 00:01:04
148 19:57:35 پف فیلم - قسمت آغازین 00:02:25
149 20:00:00 سینمایی رالف خرابکار 01:26:25
150 21:26:25 پف فیلم - قسمت پایانی 00:01:40
151 21:28:05 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
152 21:28:17 آگهی بازرگانی 00:01:52
153 21:30:09 مل‌مل - قسمت 11 00:53:29
154 22:23:38 کلیپ بهار 00:02:49
155 22:26:27 لاروا 00:01:40
156 22:28:07 سینما خانه - قسمت آغازین 00:01:53
157 22:30:00 سینمایی آلبرت دوست نامرئی من 01:27:32
158 23:57:32 سینما خانه - قسمت پایانی 00:01:12
159 23:58:44 رگلاژ لالایی 00:01:06
160 23:59:50 شب بخیر بچه‌ها 22:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها