جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:24
5 08:05:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:19 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:04 اوم نوم 00:01:14
8 08:08:18 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
9 08:09:18 نقاشی کنیم 00:01:00
10 08:10:18 مامان گلی - قسمت 1 00:03:59
11 08:14:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
12 08:14:33 آگهی بازرگانی 00:00:28
13 08:15:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 15 00:12:59
14 08:28:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
15 08:28:24 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
16 08:29:24 وله خمیری 00:00:36
17 08:30:00 بچه‌های جنگل - قسمت 11 00:11:55
18 08:41:55 دیپ‌داپ 00:03:01
19 08:44:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:45:05 ماجراهای ایوری - قسمت 22 00:07:47
21 08:52:52 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:27 نقاشی کنیم 00:00:58
23 08:54:25 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
24 08:55:04 مامان گلی - قسمت 2 00:04:28
25 08:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
26 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 77 00:13:11
27 09:13:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 09:13:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
29 09:14:17 وله خمیری 00:00:44
30 09:15:01 خرس کوچولو - قسمت 2 00:08:34
31 09:23:35 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:24:20 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
33 09:27:32 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
34 09:28:37 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
35 09:29:14 تیزر شادیانه 00:00:31
36 09:29:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
37 09:30:01 ملوچ - قسمت 16 00:08:24
38 09:38:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
39 09:38:48 دهکده مامی 00:05:33
40 09:44:21 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
41 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 16 00:12:58
42 09:57:58 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
43 09:58:18 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
44 09:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:50
45 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 26 00:08:27
46 10:08:27 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:08:49 اوم نوم 00:01:16
48 10:10:05 مامان گلی - قسمت 3 00:03:19
49 10:13:24 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
50 10:14:03 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
51 10:15:03 قصه‌های عمو رولی - قسمت 79 00:14:02
52 10:29:05 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:29:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
54 10:30:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 16 00:11:39
55 10:41:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
56 10:42:02 یاپ یاپس 00:02:14
57 10:44:16 وله خمیری 00:00:44
58 10:45:00 پیم و پم - قسمت 57 00:12:45
59 10:57:45 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:58:30 اوم نوم 00:01:03
61 10:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:28
62 11:00:01 شهر قصه - قسمت 65 00:06:55
63 11:06:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 11:07:12 مامان گلی - قسمت 4 00:04:18
65 11:11:30 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
66 11:12:09 تیزر پیم پم 00:02:57
67 11:15:06 ماجراهای ایوری - قسمت 23 00:08:02
68 11:23:08 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
69 11:23:32 یاپ یاپس 00:02:20
70 11:25:52 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
71 11:27:01 کلیپ درخت 00:02:36
72 11:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
73 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 79 00:12:58
74 11:42:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
75 11:43:24 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
76 11:44:03 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
77 11:45:03 بچه‌های جنگل - قسمت 12 00:11:24
78 11:56:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 11:56:36 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
80 11:57:40 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
81 11:58:17 وله خمیری 00:00:35
82 11:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
83 12:00:00 بره کوچولو - قسمت 48 00:09:49
84 12:09:49 اعلام برنامه 00:00:35
85 12:10:24 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
86 12:12:08 تیزر پیم پم 00:02:57
87 12:15:05 خرس کوچولو - قسمت 1 00:08:20
88 12:23:25 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:24:10 دهکده مامی 00:05:24
90 12:29:34 وله خمیری 00:00:30
91 12:30:04 شهر قصه - قسمت 64 00:08:23
92 12:38:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
93 12:38:51 جعبه حیوانات 00:02:09
94 12:41:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
95 12:42:00 وله خمیری 00:00:39
96 12:42:39 من یک حیوان هستم 00:02:05
97 12:44:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
98 12:45:00 ملوچ - قسمت 15 00:08:08
99 12:53:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 12:53:17 آگهی بازرگانی 00:03:28
101 12:56:45 وله رگلاژ 00:00:48
102 12:57:33 حدیث 00:00:16
103 12:57:49 تلاوت قرآن 00:04:11
104 13:02:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
105 13:06:05 کلیپ چادر نماز 00:01:24
106 13:07:29 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
107 13:08:08 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
108 13:09:00 تیزر پیم پم 00:02:57
109 13:11:57 دوست ما رمی خرسه - قسمت 15 00:12:03
110 13:24:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:24:09 پیم و پم - قسمت 56 00:15:10
112 13:39:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
113 13:39:35 قصه‌های عمو رولی - قسمت 78 00:14:01
114 13:53:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:53:45 مامان گلی - قسمت 5 00:02:07
116 13:55:52 آگهی بازرگانی 00:04:08
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 عناصر - قسمت 47 00:12:49
119 14:13:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
120 14:14:01 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
121 14:15:01 دره چکاوک - قسمت 13 00:12:57
122 14:27:58 اعلام برنامه 00:00:55
123 14:28:53 تیزر سروش کودکان 00:01:10
124 14:30:03 جزیره دانش 00:27:32
125 14:57:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
126 14:57:52 تیزر شادیانه_4 00:01:42
127 14:59:34 آگهی بازرگانی 00:00:28
128 15:00:02 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 20 00:18:54
129 15:18:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
130 15:19:32 یک کار خوب نوروزی 00:03:50
131 15:23:22 کدو بدو 00:01:33
132 15:24:55 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:39
133 15:26:34 لئون 00:02:59
134 15:29:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
135 15:30:09 صلح‌بانان - قسمت 22 00:20:55
136 15:51:04 اعلام برنامه 00:00:50
137 15:51:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
138 15:52:04 پلنگ صورتی و دوستان 00:07:06
139 15:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:50
140 16:00:00 مل‌مل - قسمت 37 00:58:37
141 16:58:37 اعلام برنامه 00:00:55
142 16:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
143 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 16 00:21:50
144 17:21:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 17:22:26 صدای مخاطبان-168 00:02:00
146 17:24:26 لاروا 00:01:44
147 17:26:10 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:50
148 17:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 26 00:21:42
149 17:51:42 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
150 17:52:20 ترافیک 00:02:43
151 17:55:03 رود رانر 00:02:30
152 17:57:33 تیزر شادیانه_9 00:01:38
153 17:59:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
154 17:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:28
155 18:00:01 صلح‌بانان - قسمت 23 00:19:34
156 18:19:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
157 18:20:02 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
158 18:21:00 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 35 00:06:14
159 18:27:14 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
160 18:27:24 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
161 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:29:32
162 18:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
163 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 21 00:21:49
164 19:21:49 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:50
165 19:25:39 اعلام برنامه 00:00:50
166 19:26:29 فیلر خوش‌مزه-78 00:03:38
167 19:30:07 عناصر - قسمت 48 00:12:49
168 19:42:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
169 19:43:23 تیزر شادیانه_4 00:01:42
170 19:45:05 ماجراهای کوشا - قسمت 7 00:15:50
171 20:00:55 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
172 20:01:33 صدای مخاطبان-169 00:02:00
173 20:03:33 تیزر سروش کودکان 00:01:10
174 20:04:43 آگهی بازرگانی 00:00:50
175 20:05:33 وله رگلاژ 00:00:12
176 20:05:45 تلاوت قرآن 00:03:15
177 20:09:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
178 20:13:37 خداحافظ 00:03:19
179 20:16:56 صدای مخاطبان-170 00:02:00
180 20:18:56 تیزر سروش کودکان 00:01:10
181 20:20:06 فانوس 00:07:14
182 20:27:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
183 20:27:47 لاروا 00:01:45
184 20:29:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
185 20:30:00 مل‌مل - قسمت 36 00:51:52
186 21:21:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
187 21:22:28 رود رانر 00:02:43
188 21:25:11 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
189 21:26:11 فیلر خوش‌مزه-80 00:03:37
190 21:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
191 21:30:00 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:14:32
192 21:44:32 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
193 21:45:10 تام و جری 00:06:05
194 21:51:15 تیزر صلح‌بانان 00:01:32
195 21:52:47 اسکار - قسمت 74 00:06:57
196 21:59:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
197 22:00:20 تیزر مجموعه دره چکاوک 00:00:52
198 22:01:12 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:50
199 22:05:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
200 22:05:29 شب‌های شیرین - قسمت 68 00:23:59
201 22:29:28 شب بخیر بچه‌ها 00:00:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها